Historia Parafii:

Turbia pierwotnie należała do parafii Gorzyce. W XIII wieku została przyłączona do Charzewic, następnie do Rozwadowa. Dnia 27 lutego 1757 r. erygowano parafię w Turbi pod wezwaniem św. Leonarda. Należała do Kapituły Kolegiaty w Sandomierzu. Była na uposażeniu jej kanoników. W 1921 r. ks. Jan Marek miejscowy proboszcz rozpoczął budowę obecnego kościoła. Dnia 6 listopada 1924 r. kościół został poświęcony przez ks. Dominika Zarykiewicza - dziekana z Trześni. 6 maja 1928 r. uroczystego poświęcenia dokonał bp Karol Józef Fischer sufragan przemyski. Ostatnie restauracje kościoła miały miejsce w latach osiemdziesiątych. Parafia posiada akta parafialne od 1784 r.

Adres:

Parafia Rzymsko Katolicka pod wezwaniem Świętego Leonarda

Gm. Zaleszany, pow. Stalowa Wola, woj. podkarpackie

39-425 Zbydniów, Turbia 15, tel. (+48) 15 8450496
Wikariat: tel. (+48) 15 8450405
E-mail: (brak)

Konto - Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

Nr rachunku :
złotówkowego
-
14 9430 0006 0036 2544 2000 0001

z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego

Do parafii należą:

Turbia, Obojna (2 km), Wólka Turebska (4 km), Zbydniów Kolonia (2 km).

Ilość wiernych:

2632

Odpusty:

Św. Leonarda (6 listopada)

Msze święte:

Niedziele i święta: 7:30; 9:00; 9:00 (w kaplicy); 10:30; 18:00 lub 17:00 (zimą)

Święta państwowo zniesione: 9:00; 18:00

Dni powszednie: 18:00 lub 17:00 (zimą)

Obsada personalna:

Proboszcz: Ks. kanonik Stanisław Piotr Knap (od 2000 roku)
Administrator: Ks. dr Grzegorz Miszczak (od 2010 roku)
Wikariusz: Ks. mgr Jan Łyko (od 2014 roku)


Kościoły i kaplice na terenie parafii:

Wólka Turebska, kaplica (4 km)

Poprawiony ( poniedziałek, 02 listopada 2015 18:58 )